Evenemangsarkitektur

– Ensemble är ett viktigt ord, jag tycker att kunden ska vara delaktig i processen. Vi mår bäst när våra uppdragsgivare får applåderna för ett väl genomfört evenemang. Då står vi bredvid och känner stolthet, säger Robert Stopp.

Det ska va kul
Inget uppdrag är det andra likt vilket gör att Robban alltid börjar från grunden.
– Hos oss kan man inte köpa färdiga koncept. Vi vill hitta det unika och ge det oväntade. Det behöver inte betyda att vi uppfinner hjulet varje gång, utan att vi med vår långa erfarenhet hittar det som gör evenemanget speciellt.  I dag är det viktigare än någonsin att företagsevenemangen är välregisserade med fungerande kommunikation, samtidigt som det ska vara kul.
Programmet kan innehålla talare, middagsunderhållning, artist, coverband, dj och en programledare. Det gäller att fördela kostnaderna smart och att se vilka som kan vara med i den tänkta kommunikationen.
Som producent av ett evenemang är det viktigt att hitta rätt artist som överensstämmer med, och som förstår, de övriga budskapen.
– Detta är en av våra viktigaste roller. Det är en magisk känsla när vi i gästernas ögon märker att vi har valt rätt artist för evenemanget, säger Robert.

Presentationsteknik
Att stå inför publik är och ska vara nervöst. Talaren är ensam, har inga motspelare eller musiker, utan endast sitt manus och sin retorik.
– Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi intressanta bildstöd som ackompanjerar evenemangets talare eller berättar en historia, säger Robert.
Det är viktigt att talaren precis som alla skådespelare och artister är förberedd och välrepeterad. Många föredragshållare använder sina presentationsbilder som talarstöd, det vill säga som manus, vilket många gånger förvirrar åhörarna. Tänk dig själv att få läsa skådespelarens manus på teaterkulisserna i en föreställning.
– Vi har valt att specialisera oss på PowerPoint, som vi anser vara det stöd som de flesta känner till och kan redigera i, avslutar Robert, som med sin teaterbakgrund gärna går in som regissör och talarcoach när det behövs.


Robert Stopp är en erfaren och väletablerade evenemangkonsult. Han började redan på slutet av 80-talet. Bland evenemangskunderna märks Gallerian Hamngatan, Afa Arbetsmarknads-försäkringar, Pfizer, Carnegie, Kista, Skärholmen och Farsta Centrum. Och sedan 7 år tillbaka jobbar han uteslutande med ICA. Under åren byggde Robert sin eventbyrå, men under de sista 10 åren har han insett att som enskild och oberoende evenemangskonsult får kreativiteten och lusten större utrymme.

Vår bransch har blivit tråkig, det var väl inte meningen.
När Robert började i evenemangsbranschen drevs alla av en pionjäranda. Branschen genomsyrades av att det skulle vara roligt och av en vilja av att skapa det oväntade. Ibland blev det fel, men alla kommer fortfarande ihåg budskapen.
– Det känns som om branschen nu har översvämmats av fina ord på engelska och att evenemangen blivit mer och mer likriktade. Vi tycker att det ofta saknas något. Jag har därför sedan många år ordet ”kul” som ett av viktigt ledord. Det betyder inte att vi ska ha med en ståuppare på alla våra evenemang, utan att vi tillsammans med analys och strategi blandar in humor, självironi och kreativitet. Humorn har en enorm kraft i alla möten, säger Robert.

Platsens betydelse
När mötesindustrin skruvat upp tempot och alla anläggningar mer eller mindre erbjuder samma produkt, gäller det för oss eventmakare att våga göra de konferenser vi producerar unika och intressanta. Det går inte att komma med gammal skåpmat och en föreläsare som slår in öppna dörrar. Unika platser och miljöer är en bra start, säger Robert.
Vi har de senaste åren specialiserat oss på att regissera unika evenemang och då är det viktigt att lokalen fyller krav på utrymme, service, atmosfär, image och position. Ibland vill våra kunder vara på annan ort och känna lyx, och ibland vill man förmedla det enkla. Allt måste vägas in.

Robert har under många år förädlat olika lokaler med ljus och dekor, för att fylla lokalen med energi. Det kan vara att skapa ett tema, förstärka företagets image och kommunikation eller helt enkelt att det ska bli roligare.
Sen kan vissa idéer inte genomföras i vissa lokaler, vilket alltid gör att man måste vara ute i god tid, om man vill ha en speciell lokal..

– Vi ordnar fester och konferenser var helst våra kunder önskar. Mestadels är det i Stockholm och då ibland i kundens egna lokaler, men det kan också vara i övriga landet, utomlands, i skärgården eller i fjällen. Allt beroende på syfte, budget, tidstillgång och drömmar. Lokalens betydelse för evenemanget är viktigare än man tror.

Vad kostar det ?
Från 3000 kr per gäst inklusive allt; lokal, catering, underhållning, dekor och teknik. Detta inkluderar ett producentarvode på 8 000 kr/dag. I övrigt kan väl nämnas att artisteri och underhållning börjar på 30 000 kr. Så det är viktigt att redan inledningsvis bestämma sig för vilken budget man ska lägga på sitt evenemang.